Styrelse

Ordförande
Peter Nilsson Hus nr 29
mobil 070-663 11 68
e-post peter@pnconsulting.nu
Kassör
Mats Larsson  Hus nr  08
mobil 070-494 84 73
e-post  mats.larsson.mats1@gmail.com
Sekreterare
Lennart Andersson                     Hus nr 17
mobil 070 5304040
e-post
r.lennart.andersson@telia.com
Övriga ledamöter
Linda Högberg Hus nr: 45
mobil 076-6510834
e-post sarahlinda@hotmail.com
Urban Ericson Hus nr: 56
mobil 070 6770781
e-post urban.eson2@gmail.com
   
   
   
Suppleanter
Malin Kaldo Hus nr: 22
mobil 070-3065266
e-post malin.kaldo@gmail.com
Else-Britt Jonasén Hus nr:  07
mobil 070-550 84 50
e-post  kj.jonasen@telia.com
Revisorer
Monica Abrahamsson Hus nr: 53
mobil  
e-post  
Katarina Billstrand Rynning Hus nr:  55
mobil 070-2965024
e-post  

Kontaktperson Ekonomi
Göran Tranberg
Postadress / Fakturaadress Bofinksvägen 12, 87165 Härnösand
mobil 070 317 44 40
e-post goran.tranberg@gmail.com