Startsida

Siggebohyttans Fritidsby Grindtorp

Juni 2020

Nu blommar Guckuskon i Lejakärret.

Aktuellt
Kontaktuppgifter Stämmer dina kontaktuppgifter? Gå in på länken ”Tomtägarförteckning” i vänsterkanten och kontrollera. Om något saknas eller är fel så meddela webansvarig .
Hastighetsbegränsning
Hjälp till att värna om varandra genom
att hålla max 30 km i timmen när du kör bil inom området. Många
boende upplever att bilar kör för fort.
Föreningens konto Plusgiro 13 60 52-8
Årsavgift Glöm inte att betala avgiften under januari
Notiser och Uppdateringar
2020-06-18 Ny Styrelseinfo nr 48 finns att läsa
Styrelsen
2020-05-15 Ny Styrelseinfo nr 47 finns att läsa
Styrelsen
2020-03-18 Ny Styrelseinfo nr 46 finns att läsa
Styrelsen
2019-12-08 Ny Styrelseinfo nr 45 finns att läsa
Styrelsen
2019-12-08 Information om röjning
Styrelsen
2019-02-18 Vindkraft
artikel från NA den 15 januari

Länk till äldre Notiser och Uppdateringar


Sidan är senast uppdaterad
2019-12-08