Startsida

Vi finns nu på Facebook

Siggebohyttans Fritidsby Grindtorp

Juni 2022

Äntligen Sommar.

 

 

Aktuellt
Kontaktuppgifter Stämmer dina kontaktuppgifter? Gå in på länken ”Tomtägarförteckning” i vänsterkanten och kontrollera. Om något saknas eller är fel så meddela webansvarig .
Hastighetsbegränsning
Hjälp till att värna om varandra genom
att hålla max 30 km i timmen när du kör bil inom området. Många
boende upplever att bilar kör för fort.
Föreningens konto Plusgiro 13 60 52-8
Årsavgift Glöm inte att betala avgiften under januari
Notiser och Uppdateringar
2021-06-02 Nu finns Styrelseinfo nr 55 att läsa
2021-12-01 Nu finns Styrelseinfo nr 56 att läsa
2022-1-18 Nu finns Styrelseinfo nr 57 att läsa
2022-4-4 Nu finns Styrelseinfo nr 58 att läsa
2022-05-12 Nu finns Styrelseinfo nr 59 att läsa
2022-06-17 Nu finns Styrelseinfo nr 60 att läsa
2022-07-07 Sommarfest

Sidan är senast uppdaterad
2022-04-04

2022-06-17 Nu finns Styrelseinfo nr 60 att läsa