Om Siggebohyttans Fritidsby


Om Siggebohyttans Fritidsbys Tomtägar- och vägförening

Föreningen är en gemensam förening med bland annat ansvar för distribution av året-runt vatten och utgör samtidigt vägförening för underhåll av vägarna inom området.
Medlemmar i föreningen utgörs av ägarna till de 70 tomter som finns inom området.

Tennisbanan

Tennisbanan ligger vid grindtorpet och är öppen för spel på sommarhalvåret, så fort vädret tillåter. I normala fall är det från slutet av maj till början av september.
Tid bokas via lokalbokningssidan. Om du undrar över något, kontakta tenniskommittén.

Bastun

Följande ordningsregler gäller för bastuanläggningen

 • Bokning för Bastun ska ske på bokningslistan som finns uppsatt i bastun.
  Regler för bokningen:

  • Under juni, juli och augusti bokas från 18.00 och resten av kvällen.
  • Endast två (2) bokningar/stuga under fredagen eller lördagen under ovanstående period.
  • Under övrig tid kan Bastun nyttjas max 4 timmar/stuga/dag.
  • Det är bra om ni noterar att ni har Bastat även om det inte är bokat för en uppfattning hur mycket bastun används.
  • Telenummer skall anges på bokningslistan.
 • För vår gemensamma trivsel är det självklart att man städar efter  Bastubesöket! Lämna Bastun ren och snygg. Utrustning för städning finns. Askan tas omhand.
  • Ved som används för Bastun och grillplatsen tas med eller ersättas under dagen.
  • Medtag handduk att sitta på i bastun.
  • Varmvattenberedaren ovanför bastuaggregatet töms efter användandet.
  • Beakta brandrisken.
 • Om det inte är städat när ni kommer och skall basta så kontakta Bastuansvarig Tomas 070-6410084 eller hus 66.
  Om du undrar över något, kontakta bastukommittén.
  Grindtorp 2009-08-29
Grindtorp och fisket i Usken

I det länkade dokumentet hittar du information om vad som gäller vid fiske i Usken, inklusive litet historik. I sammandrag gäller att barn under 16 år kan fiska fritt medan alla andra behöver fiskekort. Information från fiskevårdsföreningen finns här.


Sidan är senast uppdaterad
2018-02-18